Menu

Got Questions ? ✆ Call us! 22777773__________Mon-Fri: 08:30-13:00 & 15:00-19:00 I Wed: 08:30-14:00 I Sat: 09:00-14:00ΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

 

 


Τα στάδια υλοποίησης του Σχεδίου είναι:


i. Δημόσια πρόσκληση για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
Η πρόσκληση γίνεται με απόφαση της Επιτροπής, δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και με ανακοίνωση –μεταξύ άλλων– στις ιστοσελίδες του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (www.resecfund.org.cy), του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) (https://meci.gov.cy) και της Υπηρεσίας Ενέργειας του ΥΕΕΒ (www.energy.gov.cy).


ii. Υποβολή «Αιτήματος Προέγκρισης»
Τα Αιτήματα Προέγκρισης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους (ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας) μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (www.resecfund.org.cy).


iii. Υποβολή «Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας»
Οι αιτητές που θα λαμβάνουν Προέγκριση θα πρέπει, εντός οκτώ (8) μηνών, να αγοράσουν/εγκαταστήσουν τις ηλεκτρικές συσκευές και να υποβάλουν
–μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος– «Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας».
Δεν παραχωρείται παράταση της προθεσμίας των οκτώ (8) μηνών. Οι αιτητές ωστόσο έχουν τη δυνατότητα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, να αιτηθούν για «Επικαιροποίηση Προέγκρισης» (βλ. παρ. 7.12).


iv. Αξιολόγηση «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας»
Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση του «Αιτήματος Προέγκρισης» ή/και της «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας» απαιτηθεί η προσκόμιση οποιωνδήποτε δικαιολογητικών ή διευκρινήσεων, οι αιτητές θα ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο προς επιβεβαίωση της υλοποίησης της επένδυσης αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών.


v. Απόφαση Επιτροπής
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η αίτηση προωθείται στην Επιτροπή για λήψη απόφασης, η οποία μπορεί να είναι είτε «Έγκριση με επιφύλαξη» είτε «Απόρριψη».


vi. Ενημέρωση αιτητών και προσκόμιση δικαιολογητικών πληρωμής
Σε περίπτωση «Έγκρισης με επιφύλαξη», οι αιτητές ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος για την απόφαση της Επιτροπής. Σε τέτοια περίπτωση, ο αιτητής οφείλει να αποστείλει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή εντός 30 ημερών τα δικαιολογητικά πληρωμής που καθορίζονται στην παρ. 11 του παρόντος Σχεδίου (Υπεύθυνη Δήλωση και Εξουσιοδότηση FIMAS) και τα οποία απαιτούνται για σκοπούς καταβολής της χορηγίας.
Σε περίπτωση «Απόρριψης», οι αιτητές ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στην Επιτροπή εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ενημέρωσης για την απόρριψη της αίτησής τους.


vii.Πληρωμή χορηγίας
Οι αιτήσεις οι οποίες εγκρίνονται και εφόσον έχουν αποσταλεί ορθά συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά πληρωμής που καθορίζονται στην παρ. 11, προωθούνται στο λογιστήριο προκειμένου να γίνει καταβολή του ποσού της χορηγίας. Η χορηγία κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο αιτητής είναι δικαιούχος ή συν-δικαιούχος.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΥΑΛΩΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δηλ. ο αιτητής πρέπει να είναι το άτομο στο όνομα του οποίου γίνεται η καταβολή κάποιου από τα επιδόματα που αναφέρονται πιο κάτω). 
 • Αναφορικά με ανήλικα άτομα και άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν: για σκοπούς απλοποίησης της διαδικασία και μείωσης της γραφειοκρατίας, το Αίτημα Προέγκρισης υποβάλλεται και σε αυτήν την περίπτωση με τα στοιχεία του ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας (ως αιτητής). Κατά την καταβολή της χορηγίας σε επόμενο στάδιο θα μπορεί να γίνει διευθέτηση για καταβολή της χορηγίας σε λογαριασμό του νόμιμου κηδεμόνα ή διαχειριστή του ευάλωτου καταναλωτή.

(α) οι Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,
(β) οι Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
(γ) οι Λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας,
(δ) οι Λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος ηλικίας τους και δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος ηλικίας του,
(ε) οι Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομά,
(στ) οι Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομά,
(ζ) οι Λήπτες της Χορηγίας σε Τυφλούς,
(η) Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που παίρνει Επίδομα Τέκνου για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω και µε ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €51.258. Το εισοδηματικό κριτήριο των €51.258 αυξάνεται κλιμακωτά κατά €5.126 για κάθε πρόσθετο παιδί πέραν των τεσσάρων.

 • Πριν την υποβολή «Αιτήματος Προέγκρισης» συστήνεται όπως μελετήσετε προσεκτικά το Σχέδιο Χορηγιών, τον Οδηγό Υποβολής Αίτησης και τυχόν διευκρινίσεις/ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.
 • Το υποστατικό στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατοικία και ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας θα πρέπει να αφορά Διατίμηση Οικιακής Χρήσης.
 • Επιλέξιμες είναι μόνο οι αγορές που έγιναν μετά την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου, δηλ. μετά τις 02/12/2021. Οι δικαιούχοι, παροτρύνονται όπως πριν την υλοποίηση της επένδυσης, υποβάλουν «Αίτημα Προέγκρισης» προκειμένου να ενημερωθούν επίσημα κατά πόσο εμπίπτουν στους δικαιούχους του Σχεδίου.
 • Για να μπορέσετε να υποβάλετε «Αίτημα Προέγκρισης», θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο σύστημα (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη). Κατά τη δημιουργία λογαριασμού θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική μορφή (scan), Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης ως ακολούθως:
  • Για πολίτες με Κυπριακή Υπηκοότητα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  • Για πολίτες της ΕΕ: Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης
  • Για πολίτες τρίτων χωρών: Alien Registration Card (ARC)
 • Κατά την υποβολή «Αιτήματος Προέγκρισης» θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε τα πιο κάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (scan):
 1. Αντίγραφο Πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος της οικίας στην  οποία διαμένει ο αιτητής (ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας) όπου θα εγκατασταθούν οι συσκευές. Δεν είναι υποχρεωτικό ο λογαριασμός ρεύματος να είναι στο όνομα του ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Σε περίπτωση που ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας είναι λήπτης Επιδόματος Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα που έχει συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί: 
  • Bεβαίωση από την οικεία τοπική αρχή (Κοινοτάρχη) ότι δεν συνοικεί με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του 
 • Ενδεικτικός μέσος χρόνος αποπεράτωσης Αιτημάτων Προέγκρισης: 1 μήνας.  
 • Ενδεικτικός μέσος χρόνος αποπεράτωσης Αιτήσεων Καταβολής Χορηγίας: 3 μήνες.  
 • Η πιο πάνω πληροφόρηση παρέχεται μη δεσμευτικά και με βάση τα σημερινά δεδομένα και υπό την προϋπόθεση ότι το Αίτημα/Αίτηση θα υποβληθεί πλήρες και δεν θα διαπιστωθούν προβλήματα/ελλείψεις.

 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι προβαίνουν σε επένδυση αντικατάστασης ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείο/ψυγειοκαταψύκτη ή/και πλυντήριο ρούχων ή/και κλιματιστικά) στην οικία όπου διαμένουν, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:


1. Ο αιτητής και δικαιούχος της χορηγίας θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο ο οποίος να εμπίπτει στους ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτοί καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με αριθμό Κ.Δ.Π. 289/2015, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.


2. Δεν μπορούν, στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, να επιχορηγηθούν νομικά πρόσωπα ή/και επενδύσεις που γίνονται προς όφελος νομικών προσώπων, ούτε μπορούν να γίνουν αποδεκτά τιμολόγια που εκδίδονται προς νομικά πρόσωπα.


3. Το υποστατικό στο οποίο έγινε η επένδυση θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατοικία και ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας θα πρέπει να αφορά Διατίμηση Οικιακής Χρήσης.


4. Οι κατοικίες θα πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή εντός των Βρετανικών Βάσεων.


5. Δεν επιχορηγούνται επενδύσεις σε υποστατικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες (πχ. βοηθητικοί χώροι, υποστατικά με εμπορική/βιομηχανική διατίμηση).


6. Μπορεί να υποβληθεί μόνο μια αίτηση από κάθε δικαιούχο ή/και για κάθε κατοικία.
‒ Κατοικίες που έχουν επιχορηγηθεί ή εκκρεμεί η εξέταση της σχετικής αίτησης στα πλαίσια προηγούμενων ή άλλων Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε ή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, δεν μπορούν, στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου να επιχορηγηθούν για τις ίδιες δαπάνες/επενδύσεις, εκτός αν έχουν παρέλθει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της προηγούμενης αίτησης που έλαβε χορηγία.


7. Οι συσκευές που θα αγοραστούν θα πρέπει να είναι καινούριες.


8. Σκοπός του Σχεδίου είναι η αντικατάσταση παλιών/ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών με νέες συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Κατά την αγορά των ηλεκτρικών συσκευών, οι δικαιούχοι οφείλουν να παραδώσουν για σκοπούς ανακύκλωσης την αντίστοιχη παλιά συσκευή που θα αντικατασταθεί στον Προμηθευτή (Σημείο Πώλησης) και να εξασφαλίσουν σχετική Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Προμηθευτή/Εγκαταστάτη.
Για τα κλιματιστικά η παλιά συσκευή μπορεί εναλλακτικά να παραδοθεί στον Εγκαταστάτη, οποίος θα πρέπει να υπογράψει τη Βεβαίωση. Με την υπογραφή της Βεβαίωσης, ο Προμηθευτής/Εγκαταστάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως παραδώσει την παλιά συσκευή σε αδειοδοτημένους διαχειριστές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.


9. Η αίτηση υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο (ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας) που έχει πραγματοποιήσει την αγορά των ηλεκτρικών συσκευών:
‒ το τιμολόγιο θα πρέπει να εκδοθεί στο όνομα του αιτητή.
‒ σε περίπτωση έγκρισης, η χορηγία κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο αιτητής θα πρέπει να είναι δικαιούχος ή συν-δικαιούχος.


10. Κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας», θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αγορά και εγκατάσταση στην οικία των ηλεκτρικών συσκευών.


11. Επιλέξιμες είναι αγορές που έγιναν μετά την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου, δηλ. μετά τις 02/12/2021. Οι δικαιούχοι, παροτρύνονται όπως πριν την αγορά ηλεκτρικών συσκευών, υποβάλουν «Αίτημα Προέγκρισης» για ένταξη στο Σχέδιο προκειμένου να ενημερωθούν επίσημα κατά πόσο εμπίπτουν στους δικαιούχους του Σχεδίου. Η Επιτροπή δεν δεσμεύεται με οποιανδήποτε υποχρέωση καταβολής χορηγίας σε άτομα στα οποία δεν έχει παραχωρηθεί Προέγκριση.


12. Σε περίπτωση παραχώρησης Προέγκρισης, οι δικαιούχοι θα πρέπει εντός οκτώ (8) μηνών να υποβάλουν «Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας» η οποία υποβάλλεται μετά την αγορά και εγκατάσταση στην οικία των ηλεκτρικών συσκευών. Συνεπώς εντός του διαστήματος των οκτώ (8) μηνών, οι δικαιούχοι θα πρέπει -με δική τους ευθύνη- να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αντικατάσταση της/των ηλεκτρικής/ών συσκευής/ών και υποβολή «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας».


ΔΕΝ θα παραχωρείται παράταση του χρονοδιαγράμματος των οκτώ (8) μηνών.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, οι δικαιούχοι αποτύχουν να ολοκληρώσουν την επένδυση προκειμένου να υποβάλουν «Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας» εντός της προθεσμίας των οκτώ (8) μηνών, θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, να αιτηθούν για «Επικαιροποίηση Προέγκρισης» (δεδομένου ότι το παρόν Σχέδιο θα εξακολουθεί να είναι σε ισχύ). Σε τέτοια περίπτωση και εφόσον ο αιτητής εξακολουθεί να είναι δικαιούχος κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος Επικαιροποίησης, παραχωρείται νέα Προέγκριση και η προθεσμία των οκτώ (8) μηνών θα ισχύει από την ημερομηνία της νέας Προέγκρισης. Νοείται ότι τα αιτήματα για «Επικαιροποίηση Προέγκρισης»
θα πρέπει να υποβάλλονται πριν την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας και ΔΕΝ θα εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας αλλά όταν υπάρχει σχετική ευχέρεια ανάλογα με την πρόοδο εξέτασης των υπόλοιπων αιτήσεων.


13. Το Σχέδιο δεν έχει αναδρομική ισχύ. Αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου (δηλ. 02/12/2021) δεν είναι επιλέξιμες.


14. Σε περίπτωση που το κόστος αγοράς (χωρίς ΦΠΑ) είναι μικρότερο από το ποσό χορηγίας της συσκευής για την οποία υποβάλλεται αίτηση, τότε το ποσό της χορηγίας θα ισούται με το κόστος αγοράς (χωρίς ΦΠΑ).


15. Δεν μπορεί να εγκριθεί ένταξη στο Σχέδιο, σε περίπτωση που, για τον ίδιο ευάλωτο καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα δέκα (10) τελευταία έτη, είχε ήδη παραχωρηθεί χορηγία για την αγορά αντίστοιχων ηλεκτρικών συσκευών στα πλαίσια προηγούμενων ή άλλων Σχεδίων Χορηγιών, είτε του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε είτε του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας είτε οποιουδήποτε άλλου δημόσιου φορέα.
Την ευθύνη για απόδειξη της συµµόρφωσης προς τις πιο πάνω προϋποθέσεις έχουν οι αιτητές.


Οι νέες ηλεκτρικές συσκευές, για να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις πιο κάτω ενεργειακές απαιτήσεις:

 • ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

‒ Η τάξη ενεργειακής απόδοσης για τις κλιματιστικές μονάδες πρέπει να είναι Α++ ή ανώτερης για ψύξη και Α+ ή ανώτερης για θέρμανση στη ‘’μέση’’ εποχή θέρμανσης, όπως αυτές καθορίζονται στον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.626/2011.


‒ Επιλέξιμες είναι κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου ισχύος εξόδου μέχρι 12kW στο πεδίο εφαρμογής του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.626/2011.


‒ Επιλέξιμες είναι κλιματιστικές μονάδες οι οποίες έχουν δυνατότητα ψύξης ΚΑΙ θέρμανσης. ΔΕΝ είναι επιλέξιμες κλιματιστικές μονάδες μόνο μιας λειτουργίας.


‒ Επιλέξιμες είναι και οι δαπάνες εγκατάστασης των κλιματιστικών, εφόσον:
(α) τιμολογούνται ξεχωριστά, και
(β) ο εγκαταστάτης του κλιματιστικού και εκδότης του σχετικού Τιμολογίου είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγκαταστατών Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίων στην Κατηγορία Β – Εγκαταστάτες Τεχνικού Εξοπλισμού για Συστήματα Κλιματισμού και Εξαερισμού1


. ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες εγκατάστασης που γίνονται από πρόσωπα που κατά τον χρόνο εγκατάστασης του κλιματιστικού δεν ήταν εγγεγραμμένα στο Μητρώο.

 •  ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

‒ Η τάξη ενεργειακής απόδοσης για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων, πρέπει να είναι C ή ανώτερης όπως αυτές καθορίζονται στον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.2019/2014.


‒ Για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, η χωρητικότητα του πλυντηρίου ρούχων (Kg), θα θεωρείται η δηλωμένη ονομαστική χωρητικότητα στην ενεργειακή ετικέτα που εκδίδεται δυνάμει του πιο πάνω Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμού.

 •  ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

‒ Η τάξη ενεργειακής απόδοσης για τα ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες, πρέπει να είναι D ή ανώτερης όπως αυτές καθορίζονται στον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.2019/2016.


‒ Για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, η χωρητικότητα του ψυγείου/ψυγειοκαταψύκτη, θα θεωρείται η συνολική μικτή χωρητικότητα σε λίτρα, δηλαδή το άθροισμα της χωρητικότητας του θαλάμου συντήρησης και της χωρητικότητας του θαλάμου ψύξης όπως αυτά καταγράφονται στην ενεργειακή ετικέτα που εκδίδεται δυνάμει του πιο πάνω Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμού.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους, οι αιτητές θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάψουν τα πιο κάτω σε ηλεκτρονική μορφή (scan).


I. ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Πριν την υλοποίηση της επένδυσης και την αγορά ηλεκτρικών συσκευών, οι δυνητικοί δικαιούχοι παροτρύνονται όπως υποβάλλουν «Αίτημα Προέγκρισης». Κατά την υποβολή του Αιτήματος Προέγκρισης θα πρέπει να επισυνάψουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά:


1. Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης του αιτητή ως ακολούθως:
‒ Για πολίτες με Κυπριακή Υπηκοότητα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
‒ Για πολίτες της ΕΕ: Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης
‒ Για πολίτες τρίτων χωρών: Alien Registration Card (ARC)


2. Αντίγραφο Πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος της οικίας στην οποία διαμένει ο αιτητής (ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας) όπου θα εγκατασταθούν οι συσκευές.
Σε περίπτωση που ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας είναι λήπτης Επιδόματος Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα που έχει συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί:


3. Βεβαίωση από την οικεία τοπική αρχή (Κοινοτάρχη) ότι δεν συνοικεί με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του


II.ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Σε περίπτωση παραχώρησης Προέγκρισης, οι δικαιούχοι θα πρέπει, εντός οκτώ (8) μηνών, να προβούν στην αγορά και εγκατάσταση στην οικία των ηλεκτρικών συσκευών και να υποβάλουν «Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας».
Κατά την υποβολή της «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας» θα πρέπει να επισυνάψουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά:


1. Αναλυτικά Τιμολόγια που αφορούν την αγορά των ηλεκτρικών συσκευών.
‒ δείτε παρ. 12 όσον αφορά το υποχρεωτικό περιεχόμενο και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Τιμολόγια προκειμένου να γίνουν αποδεκτά. Σε περίπτωση που τα Τιμολόγια έχουν εκδοθεί σε διαφορετικό όνομα από αυτό του αιτητή, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί σχετική Βεβαίωση.


2. Ενεργειακή Ετικέτα της κάθε συσκευής για την οποία υποβάλλεται «Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας».


3. Υπογεγραμμένη Βεβαίωση Προμηθευτή (Σημείου Πώλησης) με την οποία:
‒ να βεβαιώνεται η αγορά των συσκευών για τις οποίες υποβάλλεται «Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας».
‒ να βεβαιώνεται ότι με την αγορά της κάθε συσκευής, ο Προμηθευτής έχει παραλάβει την αντίστοιχη προηγούμενη συσκευή υπήρχε στην οικία για σκοπούς ανακύκλωσης. Για τα κλιματιστικά, η παραλαβή των παλιών συσκευών μπορεί εναλλακτικά να βεβαιωθεί από τον Εγκαταστάτη.
Θα πρέπει να επισυναφθεί ξεχωριστή Βεβαίωση για κάθε συσκευή για την οποία υποβάλλεται «Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας» ως ακολούθως:


‒ Βεβαίωση Προμηθευτή για ΑΓΟΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ/ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
‒ Βεβαίωση Προμηθευτή για ΑΓΟΡΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ
‒ Βεβαίωση Προμηθευτή για ΑΓΟΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

 

‒ Πρέπει να υποβληθούν νόμιμα τιμολόγια.

‒ Στα τιμολόγια, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται το μοντέλο της ηλεκτρικής συσκευής.

‒ Το όνομα του ατόμου προς το οποίο έχουν εκδοθεί τα τιμολόγια θα πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα του αιτητή (χωρίς αναγραφή οποιουδήποτε άλλου ονόματος).

‒ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Το περιεχόμενο των τιμολογίων που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνάδει με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους και Κανονισμούς. Ενδεικτικά, τα τιμολόγια θα πρέπει –μεταξύ άλλων- να περιλαμβάνουν τα πιο κάτω στοιχεία:

‒ Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου

‒ Όνομα, διεύθυνση και αριθμό εγγραφής ΦΠΑ προμηθευτή

‒ Το όνομα του προσώπου προς το οποίο έχουν παραδοθεί τα αγαθά ή παρασχεθεί οι υπηρεσίες.

‒ Επαρκής/αναλυτική περιγραφή και ποσότητα των αγαθών/υπηρεσιών.

‒ Για κάθε στοιχείο, τον συντελεστή ΦΠΑ και το πληρωτέο ποσό χωρίς ΦΠΑ.

‒ Πληρωτέο ποσό χωρίς ΦΠΑ, συνολικό ποσό επιβλητέου ΦΠΑ και συνολικό ποσό με ΦΠΑ.

 

Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 20/12/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Η Επιτροπή θα σταματήσει να παραλαμβάνει αιτήσεις όταν ο αριθμός αιτήσεων που θα υποβληθεί δύναται να δεσμεύσει τον συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό. Η Επιτροπή θα σταματήσει να εξετάζει αιτήσεις όταν με αποφάσεις της δεσμευτεί ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του Σχεδίου.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δύναται με σχετική ανακοίνωση να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Σχεδίου, καθώς και να αυξήσει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του Σχεδίου, σε περίπτωση που προκύψουν εξοικονομήσεις από το αντίστοιχο κονδύλι στον Προϋπολογισμό του Ταμείου.